RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social
Eduso.net > Recursos > Atención y protección a la infancia > Acompañamiento en la transición al mundo adulto

Acompañamiento en la transición al mundo adulto

(91)

Atención y protección a la infancia → Acompañamiento en la transición al mundo adulto → Documentación (44)

  • QES – Núm. 11. Educació Social i Inserció Sociolabora

    Data de publicació: Abril 2008

    L’educació social es renova i s’actualitza en la mesura que s’interroga sobre les noves condicions d’accés social a la ciutadania. Una mostra d’això és el present número de Quaderns d’Educació Social dedicat a la inserció laboral.

    El lloc que el treball ocupa en les nostres societats s’ha anat transformant i és per això que l’educació social, progressivament, s’ha aproximant a les noves problemàtiques que això planteja, i ho ha fet reflexionant sobre les seves possibilitats, proposant programes i estratègies d’actuació, elaborant metodologies o revisant els efectes de les seves pràctiques.

    Amb el títol “Educació social i inserció laboral. Reptes i propostes per a la inclusió” us presentem un document imprescindible per entendre què s’està fent a Catalunya en el camp de la inserció laboral. La riquesa en els temes abordats dóna compte de l’amplitud i el rigor amb què s’està treballant. Però es tracta també d’una proposta original ja que situa el discurs educatiu en l’eix de les reflexions sobre la inserció laboral. Aporta matisos per pensar quins seran els nous horitzons del treball educatiu per a la inserció laboral. Reptes i propostes per a un futur imme

Atención y protección a la infancia → Acompañamiento en la transición al mundo adulto → Entidades (2)

Atención y protección a la infancia → Acompañamiento en la transición al mundo adulto → Experiencias (26)

Atención y protección a la infancia → Acompañamiento en la transición al mundo adulto → Formaciones (22)

Categoría actual:

Acompañamiento en la transición al mundo adulto