RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social
Eduso.net > Recursos > Autonomía de las personas > Personas con diversidad funcional

Personas con diversidad funcional

(48)

Autonomía de las personas → Personas con diversidad funcional → Documentación (14)

 • QES – Núm. 05. Educació Social i Persones amb discapacitat

  Data de publicació: Març 2005

  Els Quaderns d’Educació Social aposten per fer un recorregut per tots els àmbits on intervenen les educadores i els educadors. A partir de les diferents tasques, volem donar a conèixer maneres, models i experiències de treballs diferents i, basant-nos en elles, analitzar i reflexionar sobre la pluralitat d’espais d’intervenció de l’educador social.

  En aquest número de Quaderns hem volgut incorporar les experiències de les educadores i els educadors amb persones amb discapacitat desenvolupades bàsicament en els espais d’atenció A centres ocupacionals i de treball, oci i espais de vida quotidiana; àmbits en què la intervenció de l’educador social juga un paper molt rellevant.

  Hi volem plantejar els canvis de perspectiva que a poc a poc s’han anat introduint en l’atenció de les persones amb discapacitat, constatant la plena vigència del concepte de normalització, i defensant la figura de l’educador com un acompanyant qualificat de les persones.

  Únicament a través d’un canvi en l’actitud i el comportament social envers la diferència, podem preveure amb un cert optimisme, un futur més just i solidari.

Autonomía de las personas → Personas con diversidad funcional → Experiencias (11)

Autonomía de las personas → Personas con diversidad funcional → Formaciones (22)

 • Máster en Educación Especial

  Máster de la Universidad de Almería. UAL.

  El Máster Universitario en “Educación Especial” está destinado a formar especialistas del más alto nivel, preparados para profundizar en la comprensión de los fenómenos educativos y con capacidad investigadora para promover, desarrollar y analizar innovaciones educativas. Tiene un perfil mixto, profesionalizador e investigador, orientado a proporcionar a los estudiantes la formación académica y práctica especializada necesarias para formar profesionales capaces de analizar, promover y desarrollar experiencias innovadoras y competentes para diseñar y desarrollar procesos de investigación en contextos educativos, tanto de educación formal como educación no formal.

Categoría actual:

Personas con diversidad funcional