RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Documentación

(16)
 • El poder de los mapas

  El poder dels mapes (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 23 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Andrés Martínez de la Riva Díaz.
  2021.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: En aquest article es comparteixen di­verses reflexions sobre una eina que s’ha tornat comuna en el nostre dia a dia: els mapes. Farem una primera in­troducció conceptual, sobre què són els mapes i què representen, per després abordar la seva utilitat des d’una pers­pectiva educativa, social i comunitària.

  Castellano: En este artículo se comparten diversas reflexiones sobre una herramienta que se ha vuelto común en nuestro día a día: los mapas. Haremos una primera introducción conceptual, sobre qué son los mapas y qué representan, para después abordar su utilidad desde una perspectiva educativa, social y comunitaria.

Categoría actual:

Documentación

 • No hay categorías