RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

QES Nº 14

(12)
 • Un estiu al núvol. De TIC i educació social

  Un verano en la nube. De TIC y educación social (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 14 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Sera Sánchez.
  2012.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Teclejo al Google “tic i educació social” i em surten 490.000 resultats. Com puc encarar-ho, això? Com puc anar una mica més enllà d’unes dades, uns links, unes webs, unes opinions que ja seran velles quan el lector em llegeixi? Com puc transcendir? Com puc transcriure en paper moribund un món, Internet, que per definició és viu, canviant, en el qual les paraules, les definicions, els usos, els perfils, les idees, ja són, en aquest precís instant, història?

  Castellano: Tecleo en Google “tic y educación social” y me salen 490.000 resultados. ¿Cómo puedo encarar, esto? ¿Cómo puedo ir un poco más allá de unos datos, unos links, unas webs, unas opiniones que ya serán viejas cuando el lector me lea? ¿Cómo trascender? ¿Cómo puedo transcribir en papel moribundo un mundo, Internet, que por definición es vivo, cambiante, en el que las palabras, las definiciones, los usos, los perfiles, las ideas, ya son, en este preciso instante, historia?

 • La ciència i la ciutat, dins i fora de les institucions

  La ciencia y la ciudad, dentro y fuera de las instituciones (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 14 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Irene Lapuente.
  2012.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Presentació de Science of the City i dels tallers realitzats al Centre Penitenciari Jovesde Barcelona dins d’aquest marc. Science of the City és un projecte polièdric de ciència, debat i ciutat ideat i liderat per La Mandarinade Newton SL. Explora noves maneres d’apropar la ciència que impliquen incloure participació, cocreació i hibridació, i trencar les barreres físiques i les parets de les institucions. L’aproximació barreja recerca, comunicació, disseny i tecnologies o conceptes 2.0.

  Castellano. Presentación de Science of the City y de los talleres realizados en el Centro Penitenciario Joves de Barcelona dentro de este marco. Science of the City es un proyecto poliédrico de ciencia, debate y ciudad ideado y liderado por La Mandarinade Newton SL. Explora nuevas maneras de acercar la ciencia que implican incluir participación, creación e hibridación, y romper las barreras físicas y las paredes de las instituciones. La aproximación mezcla investigación, comunicación, diseño y tecnologías o conceptos 2.0.

 • Sobre l’educació d’adults. L’estat de la qüestió? Una mirada

  Sobre la educación de adultos. ¿El estado de la cuestión? Una mirada (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 14 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Juan González Soto.
  2012.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: Reflexions de l’autor en torn al camp de l’educació d’adults basades fonamenten en la seva experiència i la seva particular mirada sobre el món, de la seva individual activitat a les aules d’educació d’adults, de la seva específica visió dels problemes que formen part de l’evolució d’un àmbit educatiu molt concret.

  Castellano: Reflexiones del autor en torno al campo de la educación de adultos basadas fundamentan en su experiencia y su particular mirada sobre el mundo, de su individual actividad en las aulas de educación de adultos, de su específica visión de los problemas que forman parte de la evolución de un ámbito educativo muy concreto.

 • QES – Núm. 14. L’Educació Social en temps de crisi

  la Educación en tiempos de crisis (Original en catalán)
  2012.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Després d’un procés de participació i reflexió, amb aquest número comencem una nova etapa amb esperit de renovació i amb molta il·lusió que volem compartir amb els nostres lectors. Ara més que mai, en un context de crisi econòmica mundial, de profunds canvis socials, i de vertiginoses innovacions tecnològiques, considerem que l’educació social ha de plantejar nous models d’interacció social, que donin resposta a les necessitats actuals de les persones.

  Els nous paradigmes de l’educació social suposen noves pràctiques que van més enllà d’un perfil professional determinat. En aquesta línia, valorem la necessitat de crear nous discursos que incorporin altres mirades i perspectives, que sumin esforços i comparteixin coneixement.

  En definitiva, apostem per una línia d’obertura en el discurs de l’educació social, i perquè el debat, la investigació i la innovació esdevinguin eines que ens ajudin a prendre el pols de l’actual situació socioeconòmica, formulant noves idees i proposant noves pràctiques.

  Charo Quero
  Membre del Consell de Redacció. Referent de Comunicació de la Junta de Govern del CEESC

Categoría actual:

QES Nº 14

 • No hay categorías