RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social
Eduso.net > Recursos > Mediación - Marcos de referencia

Mediación - Marcos de referencia

(2)
  • QES – Núm. 01. Mediació i Educació Social

    Data de publicació: Abril 2002

    La Mediació, per la seva utilitat social, està inquietant la nostra societat. La seva actualitat fa que es presenti com a una metodologia efectiva a l’hora d’estimular la convivència en les relacions socials. Gaudeix de nous complements que caldrà identificar, valorar i incorporar en les nostres dinàmiques habituals d’intervenció.

    Tanmateix, l’educació social, ben acompanyada per un munt de disciplines que li són inseparables, ha de proporcionar a la mediació els seus horitzons humanistes i les seves tecnologies de formació de la persona, en la recerca del bé col·lectiu.

    Amb aquest primer número de la revista del CEESC, Quaderns d’Educació Social, volem iniciar una línia oberta de difusió i aprofundiment per a la fenia de les educadores i educadors socials i, naturalment, també pels estudiants i altres col·lectius presents a l’escenari de l’acció social.

Categoría actual:

Mediación - Marcos de referencia

  • No hay categorías