RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Trobada Nº 07

(9)
 • Què fem els educadors socials…?

  ¿Qué hacemos los educadores sociales …? (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Bernat Quetglas Escalas.
  Página: 7.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Què fem les educadores i els educadors socials que treballem en l’àmbit sociolaboral i formatiu, concretament a serveis específics d’orientació i programes de formació per a l’ocupació?

  Castellano: ¿Qué hacemos las educadoras y los educadores sociales que trabajamos en el ámbito sociolaboral y formativo, concretamente a servicios específicos de orientación y programas de formación para el empleo?

 • Projectes d’integració socio laboral: memòria de vida!

  Proyectos de integración socio laboral: ¡memoria de vida! (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Xavi Serra Planas.
  Página: 15.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Una sèrie de coincidències van fer que em formés en diferents cursos d’inserció socio laboral per a col·lectius amb dificultats. Deixant de banda les coincidències em centraré en aquests cursos i en l’aplicació de les metodologies, objectius i continguts integrats en aquests 15 anys de treball i formació en el camp.

  Castellano: Una serie de coincidencias hicieron que me formara en diferentes cursos de inserción socio laboral para colectivos con dificultades. Dejando de lado las coincidencias me centraré en estos cursos y en la aplicación de las metodologías, objetivos y contenidos integrados en estos 15 años de trabajo y formación en el campo.

 • Les singularitats educatives a un PQPI (Programes de Formació Professional)

  Las singularidades educativas a un PCPI – Programas de Formación Profesional-  (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Vanesa Heras de la Rosa.
  Página: 21.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: El Projecte Socioeducatiu Naüm, creat per la Germanes de la Caritat de Sant Vicent de Paül a la barriada de Son Roca l’any 2000, compta amb un programa de Formació professional (PQPI) cofinançat per la Conselleria d’Educació i Cultura i el Fons Social Europeu.

  Castellano: El Proyecto Socioeducativo Naüm, creado por la Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl en el barrio de Son Roca 2000, cuenta con un programa de Formación profesional (PQPI) cofinanciado por la Consejería de Educación y Cultura y el Fondo social Europeo.

 • Programa de Microcrèdits per a l’Autocupació de dones a Mallorca

  Programa de Microcréditos para el Autocupación de mujeres en Mallorca (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Susana Salas Planas.
  Página: 28.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Catalán: Treball Solidari és una associació sense ànim de lucre que es dedica a l’àmbit de la cooperació internacional des de l’any 2000, amb una llarga experiència en projectes de microcrèdits a diferents països de SudAmèrica i Àfrica. L’any 2011, a causa de la situació de crisis en el nostre país, va decidir encetar una línia de cooperació local amb un programa de microcrèdits per a dones, majoritàriament d’origen immigrant, a l’illa de Mallorca. La finalitat era donar l’oportunitat a aquest col·lectiu de tenir un suport, tant a nivell financer com a nivell social, per iniciar petits negocis o projectes que, a través de les vies tradicionals de finançament no trobaven recolzament.

  Castellano: Treball Solidari (Trabajo Solidario) es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica al ámbito de la cooperación internacional desde el año 2000, con una larga experiencia en proyectos de microcréditos a distintos países de Sudamérica y África. En el año 2011, debido a la situación de crisis en nuestro país, decidió iniciar una línea de cooperación local con un programa de microcréditos para mujeres, en su mayoría de origen inmigrante, en la isla de Mallorca. La finalidad era dar la oportunidad a este colectivo de tener un apoyo, tanto a nivel financiero como a nivel social, para iniciar pequeños negocios o proyectos que, a través de las vías tradicionales de financiación no encontraban apoyo.

 • La brújula, el camino y el tesoro

  Artículo publicado en el nº 7 de Trobada d’Educació Social
  Autoría: Mónica Ferrer Munar y Maria Bonet Oliver.
  Página: 31.
  2013.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB)

  Reflexiones. La metáfora del educador@ social, en ámbitos de inserción social y formativa. “La brújula es un instrumento que sirve de orientación, utiliza como medio de funcionamiento el magnetismo terrestre” El educador social y la educadora social, somos los que enseñamos a las personas el sentido de la brújula, como funciona, pero debemos partir de sus necesidades y sus decisiones, para que estas puedan llegar de forma autónoma a encontrar su tesoro, en la inmensidad de los caminos que se han de encontrar.

Categoría actual:

Trobada Nº 07

 • No hay categorías