RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

QES Nº 24

(8)
 • Covivienda senior, una alternativa para envejecer en comunidad

  Cohabitatge sènior, una alternativa per envellir en comunitat (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 24 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  Autoría: Èlia Pons Pie
  2022.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: La vellesa és, sovint, una etapa vital invisibilitzada i estigmatitzada. Tanmateix, avui dia, cada vegada hi ha més iniciatives col·laboratives i participatives nascudes de la mateixa gent gran, sota una premissa de reapropiació de la vellesa com una etapa vital activa i autònoma. En són un exemple els projectes de cohabitatge sènior.

  Catellano: La vejez es, a menudo, una etapa vital invisibilizada y estigmatizada. Sin embargo, hoy en día, cada vez hay más iniciativas colaborativas y participativas nacidas de los mismos mayores, bajo una premisa de reapropiación de la vejez como una etapa vital activa y autónoma. Un ejemplo de ello son los proyectos de covivienda senior.

 • La renta básica universal, o cómo recuperar las lógicas de la educación social

  La renda bàsica universal, o com recuperar les lògiques de l’educació social. Conversa amb Judit Font i Jordi Oliveras (Original en catalán)
  Artículo publicado en el nº 24 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
  2022.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: La renda bàsica universal és una assignació monetària per a totes les persones, independentment de la seva situació o condició, amb l’objectiu de satisfer les necessitats materials considerades elementals de les persones. Aquest reportatge imagina l’escenari d’aplicar-la i els efectes que tindria en l’educació social.

  Castellano: La renta básica universal es una asignación monetaria para todas las personas, independientemente de su situación o condición, con el objetivo de satisfacer las necesidades materiales consideradas como elementales de las personas. Este reportaje imagina el escenario de su aplicación y los efectos que tendría en la educación social.

 • QES Num. 24. 15 años de los «Documentos profesionalizadores»: Recorrido, vigencia y presencia

  15 anys dels «Documents professionalitzadors»: Recorregut, vigència i presència (Original en catalán)
  15 años de los «Documentos profesionalizadores»: Recorrido, vigencia y presencia.
  2022.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

  Catalán: La celebració enguany dels 15 anys de la creació dels Documents Professionalitzadors ens permet interrogar-nos sobre la seva vigència, tenint en compte l’escenari socioeducatiu contemporani. Sembla que, en un context de retrocés dels drets socials, l’educació social camini cap a una cruïlla on el control i la gestió social siguin el centre de les accions, en detriment de la nostra funció educativa.

  El monogràfic de Quaderns que teniu entre les mans pretén ser un espai d’obertura a la reflexió a través de la revisió dels Documents des de diferents òptiques; ja sigui fent un recorregut genealògic de la seva gestació, com donant veus als professionals que coordinen programes i projectes en l’àmbit de treball de l’educació social, i passant per la veu dels estudiants universitaris en relació amb la seva formació. Més enllà del monogràfic, s’ha plantejat l’abordatge d’alguns dels reptes actuals de la professió.

  Castellano: La celebración este año de los 15 años de la creación de los Documentos Profesionalizadores nos permite interrogarnos sobre su vigencia, teniendo en cuenta el escenario socioeducativo contemporáneo. Parece que, en un contexto de retroceso de los derechos sociales, la educación social camine hacia un cruce en el que el control y la gestión social sean el centro de las acciones, en detrimento de nuestra función educativa.

  El monográfico de Quaderns que tiene entre sus manos pretende ser un espacio de apertura a la reflexión a través de la revisión de los Documentos desde diferentes ópticas; ya sea haciendo un recorrido genealógico de su gestación, dando voces a los profesionales que coordinan programas y proyectos en el ámbito de trabajo de la educación social, y pasando por la voz de los estudiantes universitarios en relación con su formación. Más allá del monográfico, se ha planteado el abordaje de algunos de los retos actuales de la profesión.

Categoría actual:

QES Nº 24

 • No hay categorías