RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Galeduso Nº 01

(4)
 • “O contacto do penal co educativo no ámbito da xustiza de menores”

  “El contacto del penado con lo educativo en el ámbito de la justicia juvenil”  (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 1 de Galeduso
  Autoría: Ana Iglesias Galdo
  Página: 4.
  2002.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG).

  Gallego: As leis acostuman a ser pensadas pola maior parte da poboación como necesarias e polo tanto xustas; exactas, logo desinteresadas; libres de valores e por ende politicamente neutrais. Este senso común leva a que a aná­lise da sua esencia, no senso de cuestionar­se a quen benefician, babeo que ideoloxía se arroupan ou a que intereses responden, parece non someterse a discusión o que implica negarlles, dalgunna maneira, o su carácter político.

  Castellano: La mayoría de la población suele pensar que las leyes son necesarias y, por tanto, justas; exacto, luego desinteresado; libres de valores y, por tanto, políticamente neutrales. Este sentido común conduce al análisis de su esencia, en el sentido de cuestionar a quién se beneficia, a qué ideología se aferra o a qué intereses responde, parece no ser objeto de discusión lo que implica negarles, de alguna manera, su política.

 • Programa Muller. Cáritas Diocesana de Lugo

  Programa Mujer. Caritas Diocesana de Lugo (Original en gallego)
  Artículo publicado en el nº 1 de Galeduso
  Autoría: Educador@s Programa Mujer.
  Página: 11.
  2002.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG).

  Gallego: A idea do proxecto xurde en Cáritas Diocesana de Lugo a partires do coñecemen­to das situacións de extrema necesidade, coa idea de evita-la cronificación da pobreza e a exclusión social, tentando establecer uns seguimentos pormenorizados das situacións e unha planificación do traballo a realizar co fin de establecer cauces de integración social e laboral neste colectivo.

  Castellano: La idea del proyecto surge en Cáritas Diocesana de Lugo a partir del conocimiento de situaciones de extrema necesidad, con la idea de evitar la cronicidad de la pobreza y la exclusión social, intentando establecer un seguimiento detallado de las situaciones y la planificación del trabajo a realizar. con el fin de establecer canales de integración sociolaboral en este colectivo.

  Tipo: pdf
  Ámbitos:
  Territorio:
 • Acto de Presentación Oficial do Colexio de Educadores Sociais de Galicia

  Acto de Presentación Oficial del Colegio de Educadores Sociales de Galicia (Original en Gallego)
  Artículo publicado en el nº 1 de Galeduso
  Autoría: Lucía Mosquera Miramontes.
  Página: 15.
  2002.
  Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG).

  Gallego: O 8 de Febreriro doO ,2002 polo mañán, tivo lugar o Acto de Presentación Público do Colexio de Educadores Sociais de Galicia (CESG), na Aula de Cultura da Qbra Social Caixa Galicia en Santiago de Compostela.

  Castellano: En la mañana del 8 de febrero de 2002 tuvo lugar el Acto de Presentación Pública del Colegio de Educadores Sociales de Galicia (CESG) en la Sala de Cultura de la Qbra Social Caixa Galicia de Santiago de Compostela.

  Tipo: pdf
  Territorio:

Categoría actual:

Galeduso Nº 01

 • No hay categorías