RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Ética - Formaciones

(6)
 • Màster Universitari en Ètica i Democràcia

  Màster Universitari de la Universitat de València. UV.

  L’Ètica i la Filosofia Política són dos dimensions de la Filosofia molt demandades per la societat. El màster “Ética i Democracia” intenta respondre a estes demandes, tractant a fons els grans temes de l’Ètica i la Política, amb especial referència a la democràcia, comptant per a això amb el bagatge dels filòsofs clàssics i contemporanis i amb altres fonts del saber, com la literatura i les ciències. El màster s’estructura en dos grans parts. La primera es referix als Fonaments de l’Ètica i la Política, i inclou tres blocs que tracten qüestions com les següents: democràcia, ciutadania, Estat i societat civil, multiculturalisme i interculturalitat, justícia global, cosmopolitisme, desenrotllament humà, solidaritat, drets humans, teoria feminista i religió. La segona part se centra en les Ètiques Aplicades a distintes esferes de la vida social: a l’educació moral en una societat pluralista i democràtica, a l’economia i l’empresa, als mitjans de comunicació, i a la ciència i la tecnologia, amb especial dedicació a la bioètica, la biopolítica i l’ètica ecològica.

  Tipo: enlace
  Territorio:
 • Ètica y Democracia

  Masters de la Universitat Jaime I de Castellón. UJI.

  Edificado sobre valores como la calidad, la proximidad, la participación, la Innovación y la mejora continua, el Máster en Etica y Democracia ofrece dos líneas temáticas fundamentales:
  1) Fiilosofía política, con materias que profundizan especialmente en aspectos de la teoría de la democracia; profundizando en el papel de la comunicación y los movimiento sociales, así como en la perspectiva de genero.
  2) Éticas aplicadas, con materias centradas en aspectos de la ética económica y empresarial; la dimensión ética de la Responsabilidad Social y la gestión, monitorización y cumplimiento de la ética y la responsabilidad social en instituciones, organizaciones y empresas.

  Tipo: enlace
  Territorio:

Categoría actual:

Ética - Formaciones

 • No hay categorías