EMPLEO.

Convocatorias de empleo, público o privado, recibidas en eduso.net o de información y de consulta libre
Resultados de la busqueda (279)

Educador/a Social Centre d’acollida

Descripción:

La Fundació Idea està en recerca d’una persona amb la titulació d’Educació Social per cobrir una plaça vacant en el torn de nit d’un centre residencial (Centre d’Acolliment) ubicat a Barcelona.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació Privada Idea
Territorio: Cataluña
Lugar: Barcelona.
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura o Grau d'Educació Social
Experiencia: Experiència 2 anys. Experiència mínima de 2 anys a un centre residencial
Idiomas: Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
Relación contractual:
Relación contractual: Contracte laboral indefinit
Jornada: Jornada completa
Más información:
Fuente: feinaactiva.gencat.cat
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Per el Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles (SARV) del Tarragonés, cerquem un/a Educador/a Social per realitzar la substitució d’una baixa temporal.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Sumar
Territorio: Cataluña
Lugar: Tarragona
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomat/da o Graduat/da en Educació Social o habilitació en educació social,
Experiencia: És imprescindible disposar d'experiència prèvia de mínim 2 anys en aquest àmbit o bé disposar de formació específica en aquest àmbit equivalent als anys mínims d'experiència exigida.
Idiomas: Domini del Català i Castellà.
Otros requisitos: Domini del Paquet Office i eines tecnològiques de gestió
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a Aldea

Descripción:

Aldeas Infantiles SOS España, selecciona educadores y educadoras para cubrir las vaciones de verano de la Aldea Infantil ubicada en San Cristóbal de la Laguna.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Aldeas Infantiles SOS España
Territorio: Canarias
Lugar: San Cristóbal de La Laguna - Tenerife
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Educación Social
Experiencia: Experiencia de, al menos, un año con menores en riesgo de exclusión.
Carnet de conducir: Permiso de conducir.
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Realizar tareas de educador/a social en un recurso de infancia y adolescencia de menores de edad con diversidad funcional.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: FSC Fundación Salud y Comunidad
Territorio: Comunidad Valenciana
Lugar: Valencia / València
Plazo final: 10/07/2024
Relación contractual:
Relación contractual: Eventual para cubrir baja por IT.
Jornada: Jornada completa
Más información:
Fuente: hacesfalta.org
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Buscamos Educadora social (media jornada), para puesto fijo en recurso de alojamiento protegido para mujeres en situación de prostitución y/o trata

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Trabe, Iniciativas para la Economía Social y Solidaria
Territorio: Comunidad de Madrid
Lugar: Madrid.
Plazo final: 20/05/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Diploma o Grado en Educación Social
Formación complementaria: Mínimo de 50 h. de formación en materia de violencia de género y/o trata y explotación sexual.
Experiencia: Experiencia laboral de al menos 1 año en atención como educador/a social con víctimas de violencia de género o trata y/o en recursos residenciales de atención a mujeres.
Idiomas: Se valorará: Conocimiento de inglés u otros idiomas.
Otros requisitos: Colegiación en Colegio Oficial de Educación Social
Relación contractual:
Relación contractual: Indefinido
Jornada: Media jornada (19 horas semanales), en horario de lunes a viernes a definir con la coordinación
Más información:
Fuente: hacesfalta.org
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Estudiar cómo se puede intervenir mejor pedagógicamente en las actitudes, conductas y personalidad de la persona residente, en colaboración estrecha con el resto de educadores y educadoras sociales.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Organización del sector Educativo y el Empleo
Territorio: Castilla La Mancha
Lugar: Toledo
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Grado en Educación Social.
Experiencia: 1 año de actividad profesional
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Diplomat/ada Educació Social

Descripción:

El Centre Penitenciari Lledoners de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, Drets i Memòria, necessita cobrir un lloc de treball reservat de diplomat/ada educació social, grup A2, nivell 19.

Tipo: Concurso meritos y Concurso oposición
Convoca: Centre Penitenciari Lledoners de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, Drets i Memòria
Territorio: Cataluña
Lugar: Catalunya
Plazo final: 20/05/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Personal funcionari de carrera del cos de diplomatura, educació social de la Generalitat de Catalunya. ■ En el cas que no es presenti cap funcionari, en aplicació del que s’estableix l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, excepcionalment es podran formalitzar nomenaments i contractacions per a la cobertura de necessitats urgents i inajornable amb els requisits següents:  Estar en possessió de la diplomatura o grau universitari en educació social o que es trobi en algun dels supòsits de l'article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, modificat per l’article 63 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Idiomas: Certificat de coneixements de català del nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent
Más información:
Fuente: justicia.gencat.cat
Ver convocatoria

5 Diplomat/ada Educació Social

Descripción:

El Centre Educatiu l’Alzina de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia, Drets i Memòria, necessita cobrir cinc llocs de treball vacant de diplomat/ada educació social, grup A2, nivell 19.

Tipo: Concurso meritos y Concurso oposición
Convoca: Centre Educatiu l’Alzina de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia, Drets i Memòria.
Territorio: Cataluña
Lugar: Catalunya
Plazo final: 20/05/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Personal funcionari de carrera del cos diplomatura, educació social de la Generalitat de Catalunya. ■ En el cas que no es presenti cap funcionari de carrera del mateix cos que compleixi amb els requisits establerts i les capacitats per a la seva ocupació, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els requisits d’ocupació següents:  Estar en possessió de la diplomatura o grau universitari en educació social o que es trobi en algun dels supòsits de l'article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, modificat per l’article 63 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Idiomas: Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
Más información:
Fuente: justicia.gencat.cat
Ver convocatoria

4 places d’Educador social

Descripción:

Oposició o prova

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Ajuntament de Girona
Territorio: Cataluña
Lugar: Girona.
Plazo final: 06/06/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Grau universitari en Educació Social o diplomatura universitària en Educació Social
Idiomas: Nivell C1 de català
Más información:
Fuente: cido.diba.cat
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

En estos momentos estamos Seleccionando un/a Educador/a social para el “Servicio de educación de calle dirigido a menores y adolescentes en situación de riesgo o exclusión social del ayuntamiento de Fuenlabrada.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Centro Trama, Asociación
Territorio: Comunidad de Madrid
Lugar: Madrid.
Plazo final: 31/05/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura o Grado en Educación Social.
Experiencia: Experiencia de al menos 1 año en Intervención con adolescentes en riesgo.
Más información:
Fuente: trama.org
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Intress necessita incorporar un/a Educador/a Social per cobrir una suplència per IT al servei del CRAE Montserrat ubicat a Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Intress - Instituto de Trabajo Social y Servicios
Territorio: Cataluña
Lugar: Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Formació Universitaria o habilitació en Educació Social.
Formación complementaria: Coneixements del marc legal i administratiu d'atenció als nens, nenes i adolescents en situació de desemparament. Tècniques metodològiques d'intervenció soci-educatives. Treball en equip i xarxa.
Experiencia: Experiència realitzant labors d'intervenció i atenció a col·lectius i famílies amb dificultats de integració socio-comunitària.
Relación contractual:
Relación contractual: Tipus de contracte: interinatge
Jornada: 38,5h setmanals
Horario: Horari: torn de tarda de 15.00-23.00h
Más información:
Fuente: intress.talentclue.com/
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

1 vacant temporal de llarga durada en la posició d’educador/a corretorn a la CI Blanes

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació Acció Social Infància (FASI)
Territorio: Cataluña
Lugar: Barcelona.
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura o Grau d'Educació Social
Formación complementaria: Es valorarà que tinguis coneixements d’intervenció familiar sistèmica i experiència amb infància i família.
Idiomas: Nivell C de la llengua catalana.
Relación contractual:
Horario: Corretorn: Torns planificats: tarda, nits i cap de setmana. Reunió d’equip els dimarts de 9:30h a 11:30h.
Más información:
Fuente: treballa.plataformaeducativa.org
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Necesitamos educador para turno de mañana, para trabajar en centro de dia y residencia de adultos con tea, gravemente afectados

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Asociación de Padres de Personas con Autismo
Territorio: Comunidad de Madrid
Lugar: Madrid.
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Se precisa título diplomado/ grado en Educación Social
Experiencia: experiencia demostrable en TEA (trastorno del espectro autista)
Más información:
Fuente: es.indeed.com
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

En estos momentos Seleccionamos a un/a educador/a social para un Centro de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Centro Trama, Asociación
Territorio: Comunidad de Madrid
Lugar: Madrid.
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura / Grado en Educación Social
Formación complementaria: Formación específica en violencia de género
Experiencia: Experiencia mínima de 2 años en la atención especializada a víctimas de violencia de género o de 1 año en la atención especializada a víctimas de violencia de género y 1 año en la atención especializada a mujeres o unidades familiares en situación de vulnerabilidad.
Relación contractual:
Relación contractual: Tipo de contrato: indefinido
Jornada: Jornada: completa de 38,5 horas semanales. Dos horarios diferentes distribuidos en semana A y semana B.
Horario: Turno de tarde de 15:00 a 23:15 horas Semana A: miércoles, jueves y viernes Semana B: lunes, martes, miércoles, sábado y domingo
Más información:
Fuente: es.indeed.com
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Professional de l’àmbit social – CRAE BDC – Reus. Vacant estable en el torn de Diumenge + cobertures setmanals en un CRAE de Reus, de Fundació Resilis

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació Resilis
Territorio: Cataluña
Lugar: Reus. Tarragona
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
Formación complementaria: Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.
Experiencia: Experiència prèvia amb infància i joventut en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.
Idiomas: És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Carnet de conducir: Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
Relación contractual:
Jornada: Vacant estable de Diumenge amb jornada parcial i augment de % de jornada mensual segons disponibilitat persona treballadora.
Horario: Horari: Diumenge 10 a 22 h. 1 festiu anual a l'any
Más información:
Fuente: treballa.plataformaeducativa.org
Ver convocatoria

Educadora Social

Descripción:

En estos momentos Seleccionamos un/a educadora/a social para unas viviendas semiautónomas con mujeres víctimas de Violencia de Género y sus hijos e hijas en 7 pisos en diferentes zonas de Madrid.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Centro Trama, Asociación
Territorio: Comunidad de Madrid
Lugar: Madrid.
Plazo final: 01/12/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura o Grado en Educación Social.
Formación complementaria: 150 horas de formación en VG
Experiencia: Experiencia como educadora social (2 años) con mujeres y menores víctimas de VG o 1 año en VG y 1 año en un recurso de promoción del empoderamiento de mujeres o sociolaboral.
Relación contractual:
Jornada: Diferentes tramos vacacionales, se pueden cubrir TODOS o solo ALGUNOS (en función de tu necesidad) - Tramos a cubrir: • 27/05 – 14/06 • 01/08 - 16/08 • 02/09 – 18 /09 • 23/12 – 07/01 de 2025
Más información:
Fuente: trama.org
Ver convocatoria

Educador/a Social – Atención directa a supervivientes de violencia de género

Descripción:

Estamos buscando un Educador/a Social comprometido y dinámico para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de proporcionar apoyo y orientación a individuos y grupos en situación de vulnerabilidad, promoviendo su integración social y personal.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Associació "in via"
Territorio: Cataluña
Lugar: Barcelona.
Plazo final: 30/05/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Grado en Educación Social.
Formación complementaria: Requisitos deseables: Formación en violencia de género / derechos de las mujeres / perspectiva de género.
Experiencia: Experiencia en contexto residencial con mujeres/adolescentes / niños que han sufrido violencia de género. Experiencia trabajando en Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) Experiencia directa con mujeres / adolescentes / niños supervivientes de violencias.
Relación contractual:
Jornada: Jornada completa
Más información:
Fuente: hacesfalta.org
Ver convocatoria

Director/a de Casal

Descripción:

Organizamos colonias urbanas en Canovelles con niños y niñas con el objetivo de garantizar las mismas oportunidades a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Tareas: 1. Planificar, coordinar y evaluar las actividades. 2. Supervisar a los equipos de att. directa. 3. Asesorar y apoyar en la calidad pedagógica y social. 4. Facilitar el trabajo en red con otros agentes. 5. Colaborar con las acciones organizativas asociadas. 6. Generar evidencias, evaluación e informes asociadas.
Vacantes: 1
Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundación Save the Children
Destinatarios: Educadores Sociales con título de director@/coordinador@ de actividades de ocio y tiempo libre.
Territorio: Cataluña
Lugar: Canovelles
Plazo final: 19/05/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Titulación universitaria en Educación Social
Formación complementaria: Coordinación/Dirección en Ocio y Tiempo libre. Conocimiento y Experiencia en Servicios Sociales, Metodologías Pedagógicas y Gestión de Equipos. Dinamización de actividades a infancia y adolescencia. Enfoque de Derechos de la infancia y Género
Perfil competencial: Liderazgo e inspiración. Adaptación e innovación. Orientación a resultados. Comunicar con impacto
Experiencia: Conocimiento y Experiencia en Servicios Sociales, Metodologías Pedagógicas y Gestión de Equipos. Dinamización de actividades a infancia y adolescencia. Contextos de alta diversidad cultural.
Residencia: Barcelona
Idiomas: Castellano y Catalán nivel alto ( BC/C1/Nativo)
Otros requisitos: Valorará de forma positiva toda aquella candidatura con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% o perteneciente a cualquier otro colectivo especialmente sensible.
Relación contractual:
Relación contractual: Por circunstancias de la producción
Duración: Del 24/06/2024 al 31/07/2024
Jornada: Jornada: 34 horas semanales desde el 24/06 hasta el 31/07
Horario: De 9:30 a 17:30
Salario: 1.779 euros brutos mensuales
Datos de contacto:
Correo electrónico: empleo@savethechildren.org
Más información:
Fuente: Web de Save the Children

Educador/a Social Centro Residencial

Descripción:

Seleccionamos Educador/a Social para nuestro centro residencial de San Felices de Buelna (Cantabria)

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Grupo Ballesol
Territorio: Cantabría
Lugar: San Felices De Buelna, Cantabria
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Grado en Educación Social
Formación complementaria: Valorable formación complementaria en Geriatría.
Experiencia: Valorable experiencia en Tercera Edad.
Relación contractual:
Relación contractual: Contrato temporal de cobertura de vacaciones hasta octubre
Jornada: Media jornada en turno de mañana o de tarde (a convenir)
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a social per pis assistit joves

Descripción:

Col·laborar activament en el desenvolupament de les activitats formatives i de tallers prelaborals.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Suara Cooperativa
Territorio: Cataluña
Lugar: Figueres, Girona
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Grau en Educació Social finalitzat.
Experiencia: Valorable experiència en atenció a adolescents.
Carnet de conducir: Disposar de carnet de conduir.
Relación contractual:
Jornada: 25h/setm
Horario: Horari: torn variables (tardes- cap de setmana- nits)
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a social

Descripción:

Educador/a social PIL (Pisos Inserció Laboral) Indefinit. 35h setmanals

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació Pere Tarrés
Territorio: Cataluña
Lugar: Vilassar De Mar, Barcelona
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Formació Educació Social.
Experiencia: Experiència prèvia en intervenció amb joves migrats sols/es i en recursos residencials d'autonomia i emancipació.
Relación contractual:
Relación contractual: Contracte indefinit
Jornada: Jornada 35 hores
Horario: Horaris Matins o tardes segons quadrant horari i treball d'hàbits. Es treballen alguns dissabtes, però s'estableixen setmanes llargues i curtes.
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a social per a Residència de persones grans

Descripción:

Participació en la programació del projecte educatiu del servei.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Suara Cooperativa
Territorio: Cataluña
Lugar: Barcelona.
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Grau en Educació Social finalitzat
Experiencia: Valorable experiència en atenció a persones dependents.
Relación contractual:
Jornada: 16 hores setmanals.
Horario: Horari: de dilluns a divendres en horari flexible de tardes.
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a

Descripción:

Intervenció individualitzada amb adolescents i joves, treball educatiu d’atenció directa. Sud de Catalunya (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, i Ribera d’Ebre)

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundación Diagrama
Territorio: Cataluña
Lugar: Amposta, Tarragona
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Grau en Educació Social
Experiencia: Experiència 12 mesos. Valorable experiència mínima d'un any en llocs semblants.
Vehículo: Disponibilitat de vehicle
Relación contractual:
Relación contractual: Contracte laboral temporal (3 mesos)
Jornada: Jornada completa
Más información:
Fuente: feinaactiva.gencat.cat
Ver convocatoria

Borsa de treball de places d’Educador social

Descripción:

Concurs oposició o valoració de mèrits i prova

Tipo: Concurso meritos y Concurso oposición
Convoca: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Territorio: Cataluña
Lugar: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Plazo final: 04/06/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Grau o diplomatura en educació social o la corresponent habilitació professional
Idiomas: Nivell C1 de català
Carnet de conducir: Permís de conduir B1
Más información:
Fuente: cido.diba.cat
Ver convocatoria
Actualmente hay
279 convocatorias

Convocatorias de los Colegios Profesionales

Puedes consultar las convocatorias de empleo publicadas en los Colegios Profesionales

Ver convocatorias

Enviar convocatoria

Tanto si eres persona física o representas a una entidad interesada en enviar una convocatoria, puedes hacerlo rellenando un simple formulario.

Enviar convocatoria

Aviso

Si encuentras alguna oferta en cualquier publicación o web de Educador/a Social que por la titulación requerida, no puedan acceder Educadoras/es Sociales (Grado, Diplomatura, o Habilitación) o que incluyan otras titulaciones que no sean las propias de la Educación Social puedes ponerte en contacto con el Colegio Oficial o Profesional del territorio correspondiente en el siguiente ENLACE.