EMPLEO.

Convocatorias de empleo, público o privado, recibidas en eduso.net o de información y de consulta libre
Resultados de la busqueda (239)

Educador/a Social

Descripción:

Educador/a Social

Tipo: Oferta entidad privada
Territorio: Galicia
Lugar: Lugo.
Plazo final: 02/07/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Es imprescindible el grado o diplomatura en Educación Social
Carnet de conducir: Carnet de conducir.
Relación contractual:
Duración: Duración del contrato: 0180 días
Datos de contacto:
Otro: Oficina de Emprego Lugo Norte: 982828641
Más información:
Fuente: sistemanacionalempleo.es
Observaciones:

Datos de la oferta número: 122024005140

Ver convocatoria

Educador o educadora hogar de protección de menores

Descripción:

Buscamos incorporar un educador o educadora social de nuestros Hogares de Protección de menores en Guadalajara.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Vasija
Territorio: Castilla La Mancha
Lugar: Guadalajara
Plazo final: 21/06/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Titulación: Grado en Educación Social.
Experiencia: Se valorará experiencia acreditada en el sector.
Carnet de conducir: Carnet de conducir.
Relación contractual:
Jornada: Jornada completa en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo
Más información:
Fuente: hacesfalta.org
Ver convocatoria

Educador/a Social Centre d’acolliment

Descripción:

La Fundació Idea està en recerca d’una persona amb la titulació d’Educació Social per cobrir una plaça en el torn de cap de setmana d’un centre residencial (Centre d’Acolliment) ubicat a Cardedeu.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació Privada Idea
Territorio: Cataluña
Lugar: Cardedeu - Barcelona
Plazo final: 14/07/2024
Relación contractual:
Relación contractual: Indefinido
Jornada: Jornada intensiva
Horario: L'horari del torn de cap de setmana és de dissabte de 08:00 a 21:30, Diumenge de 09:30 a 23:30 i festiu entre setmana de 08:15 a 22:45. L'horari dels festius que caiguin en divendres o dilluns faran modificar l'horari de tot el cap de setmana per adaptar el descans entre jornades.
Más información:
Fuente: hacesfalta.org
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Actualmente, nos encontramos en búsqueda de varios perfiles para el puesto de Educador/a Social en turno de tarde/turno de mañana, para incorporarse en nuestro equipo de forma indefinida, y trabajando en uno de nuestros Centros Educativos ubicado Brea de Tajo, Madrid.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Asociación Ginso
Territorio: Comunidad de Madrid
Lugar: Brea De Tajo, Madrid
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Titulación: Grado en Educación Social.
Experiencia: Se deberá tener experiencia de al menos 1 año como Educador/a Social en Centros de Menores. Disponer de experiencia realizando informes técnicos en ámbitos de justicia. Será valorable la experiencia en intervención socioeducativa en centros de medidas judiciales.
Carnet de conducir: Disponer de carnet de conducir y vehículo para acceder al Centro Educativo ubicado en Brea De Tajo.
Relación contractual:
Relación contractual: Contrato indefinido.
Jornada: Horario: jornada completa, turno de tarde.
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a social CRAE

Descripción:

Vacant de dia com a educadora tutora A CRAE a l´Hospitalet de Ll.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació Institut de Reinserció SocialUNDACIO INSTITUT DE REINSERCIO SOCIAL
Territorio: Cataluña
Lugar: Barcelona.
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura - Educación Social
Experiencia: Experiència en xarxa de ptrotecció de menors. Experiència en CRAE. Experiència amb infants en risc d´exclussió social
Relación contractual:
Relación contractual: Contrate indefinit
Jornada: Jornada de 38 h semanales
Horario: Setmana 1: treballar de tardes de dilluns a divendres (de 14.45 a 22h o de 15 a 23h, segons més s'entra primera al torn o segona). Setmana 2: treballar de matins (de 7.30 a 14.45h o de 7.45 a 15h) i diumenge tot el dia (de 7.30 a 22h o de 7.45 a 22.15h). Setmana 3: de dilluns a divendres setmana lliure. Treballar dissabte tot el dia (de 7.30 a 22h o de 7.45 a 22.15h)
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a social per equipament de persones sensellarisme

Descripción:

Estem creant una borsa de treball per a cobrir substitucions a un dels equipaments integrals per a persones sense llar situats a Barcelona amb l’objectiu de cobrir les seves necessitats bàsiques i possibilitar l’inici d’un procés d’inclusió mitjançant intervencions socio-educatives, així com fomentar la resposta social solidària amb la participació del voluntariat de Creu Roja.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Cruz Roja Española
Territorio: Cataluña
Lugar: Barcelona.
Estudios mínimos: Diplomatura/Grau universitari en Educació Social
Relación contractual:
Relación contractual: Contracte segons necessitats (eventual i/o interinitat).
Jornada: Diferents jornades, amb horari de setmana curta (dimecres i dijous) i setmana llarga (dilluns, dimarts, divendres, dissabte i diumenge), en torns de dia o de nit.
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a Social SIS

Descripción:

Estem cercant un/a Educadors/a Social que vetlli per la promoció, prevenció i protecció de les persones, per cobrir una baixa de risc embaràs, maternitat, lactància i finalment les vacances a un SIS a Montcada i Reixac.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació Pere Tarrés
Territorio: Cataluña
Lugar: Montcada I Reixac, Barcelona
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Grau o diplomatura en Educació Social.
Experiencia: Experiència treballant amb infants en situació de vulnerabilitat. Experiència treballant amb famílies en situació de risc social.
Idiomas: Bon nivell de Català
Relación contractual:
Jornada: Jornada de 30h setmanals
Horario: De dilluns a divendres de 15h a 20:15h. Dijous 10.15h a 14.15h
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

2 places d’Educador social

Descripción:

Concurs oposició o valoració de mèrits i prova

Tipo: Concurso meritos y Concurso oposición
Convoca: Ajuntament de Banyoles
Territorio: Cataluña
Lugar: Banyoles
Plazo final: El termini s'obrirà l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria al DOGC o al BOE i serà de 20 dies naturals
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomat o grau en Educació social, o titulació equivalent
Idiomas: Nivell C1 de català
Más información:
Fuente: cido.diba.cat
Ver convocatoria

Diplomat/ada Educació Social

Descripción:

El Centre Educatiu Montilivi de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia, Drets i Memòria, necessita cobrir dos llocs de treball vacant de diplomat/ada educació social, grup A2, nivell 19.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Centre Educatiu Montilivi de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia, Drets i Memòria
Territorio: Cataluña
Lugar: Catalunya
Plazo final: 27/06/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Personal funcionari de carrera del cos diplomatura, educació social de la Generalitat de Catalunya. ■ En el cas que no es presenti cap funcionari de carrera del mateix cos que compleixi amb els requisits establerts i les capacitats per a la seva ocupació, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els requisits d’ocupació següents:  Estar en possessió de la diplomatura o grau universitari en educació social o que es trobi en algun dels supòsits de l'article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, modificat per l’article 63 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Idiomas: Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent
Más información:
Fuente: justicia.gencat.cat
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Educador/a social per treballar 7 hores setmanals en caps de setmana – Dissabte i Diumenge (horari per concretar, amb flexibilitat horaria).Va dirigit a una llar de dones i fills que han viscut violència masclista.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació Ires
Territorio: Cataluña
Lugar: Girona
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura/Grau en Educació Social
Experiencia: Experiència 1 anys. Experiència de més d´un anys fent tasques d´educador/a social i molt valorable experiència específica en projectes de dones que han viscut violència masclista.
Idiomas: Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
Relación contractual:
Relación contractual: Contracte laboral indefinit
Jornada: Jornada parcial (7 hores - jornada setmanal
Más información:
Fuente: feinaactiva.gencat.cat
Ver convocatoria

Bolsa de trabajo de Titulado de Grado Medio. Especialidad Servicios Sociales (Atención a personas con Discapacidad)

Descripción:

Se convoca proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo de titulado de Grado Medio, especialidad Servicios Sociales, Discapacidad, grupo II.

Tipo: Bolsa de trabajo, Concurso meritos y Concurso oposición
Convoca: Universidad de León
Territorio: Castilla y León
Lugar: León
Plazo final: 24/06/2024
Estudios mínimos: Estar en posesión del título Universitario de Grado o Primer Ciclo (Diplomas Universitarios, u oficialmente equivalente) o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes
Más información:
Fuente: bocyl.jcyl.es
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Empresa de Cartagena necesita Educador/a Social

Tareas: Acompañamiento e intervención educativa en la vida cotidiana del centro. Tareas de motivación, acogimiento y adhesión al programa de tratamiento. Desarrollo de actividades educativas.Acompañamiento en los procesos de incorporación social y familiar. Socioterapia. Gestión y acompañamiento de asuntos judiciales.
Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Sistema Nacional de Empleo
Territorio: Región de Murcia
Lugar: Cartagena, Murcia.
Plazo final: 14/07/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Grado en Educación Social
Formación complementaria: Formación y experiencia en intervención en drogodependencias, salud mental y/o exclusión. Formación y experiencia en intervención social desde el modelo humanista(Gestalt). Formación en Igualdad de oportunidades y perspectiva de género. Nivel de informática medio-alto.
Relación contractual:
Relación contractual: Contrato de sustitución por vacaciones.
Jornada: Jornada completa de 38.5 horas semanales en turnos de mañana.
Más información:
Fuente: sistemanacionalempleo.es
Observaciones:

Datos de la oferta número: 142024004008
Si está interesado en esta oferta o quiere acceder al resto de ofertas de empleo de la Región de Murcia, y tiene Certificado Digital o CL@VE, ponemos a su disposición la Oficina Virtual del SEF.

Ver convocatoria

Educador/a

Descripción:

Intervenir pedagógica y educativamente con los usuarios del centro educativo

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundación Diagrama
Territorio: Cantabría
Lugar: Santander. Cantabria.
Plazo final: 10/07/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura y/o Grado en Educación Social y/o habilitación como educador social.
Experiencia: Valorable experiencia en ámbitos educativos.
Relación contractual:
Jornada: Jornada completa
Más información:
Fuente: hacesfalta.org
Ver convocatoria

Educador/a

Descripción:

Centro de menores

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundación Diagrama
Territorio: Andalucía
Lugar: Jaén
Plazo final: 28/06/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura y/o Grado en Educación Social y/o habilitación.
Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el ámbito de menores en riesgo de exclusión social.
Relación contractual:
Relación contractual: Interinidad
Jornada: Jornada completa
Más información:
Fuente: trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es
Ver convocatoria

Educador/a

Descripción:

Intervenir pedagógica y educativamente con los usuarios del centro educativo.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundación Diagrama
Territorio: La Rioja
Lugar: Logroño - La Rioja
Plazo final: 15/07/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura y/o Grado en Educación Social y/o habilitación como educador social.
Experiencia: Valorable experiencia en ámbitos educativos
Relación contractual:
Jornada: Jornada completa
Más información:
Fuente: hacesfalta.org
Ver convocatoria

Educador/a social- llar suport per a persones amb diagnòstic en salud mental

Descripción:

Cobertura per vacances. Educador/a Social en equip multidisciplinari, de llar amb suport per a persones amb un diagnòstic de salut mental

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: FSC Fundación Salud y Comunidad
Territorio: Cataluña
Lugar: Sabadell - Barcelona
Plazo final: 19/07/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Grau en Educació Social
Formación complementaria: Es valorarà formació complementària salut mental.
Experiencia: Es valorarà l’experiència en serveis de la xarxa específica. Es valorarà experiència en Acció comunitària. Es valorarà experiència en entorns d’aprenentatge virtual.
Relación contractual:
Relación contractual: Substitució per vacances
Duración: Data d'incorporació : 22/07/2024
Jornada: 24 hores setmanals
Horario: De dilluns a dijous de 9 a 14h i divendres de 9 a 13h
Más información:
Fuente: hacesfalta.org
Ver convocatoria

Educador/a Social SIS

Descripción:

Estem cercant un/a Educadors/a Social que vetlli per la promoció, prevenció i protecció de les persones, per cobrir una baixa de risc embaràs, maternitat, lactància i finalment les vacances a un SIS a Montcada i Reixac.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació Pere Tarrés
Territorio: Cataluña
Lugar: Montcada I Reixac, Barcelona
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Grau o diplomatura en Educació Social.
Experiencia: Experiència treballant amb infants en situació de vulnerabilitat. Experiència treballant amb famílies en situació de risc social.
Idiomas: Bon nivell de Català
Relación contractual:
Relación contractual: Contracte vinculat a una baixa de risc embaràs, maternitat, lactància i finalment les vacances. (1 any aprox)
Jornada: Jornada de 30h setmanals
Horario: De dilluns a divendres de 15h a 20:15h. Dijous 10.15h a 14.15h
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a social per CRAE de noies adolescents

Descripción:

Disseny d’un pla de treball d’acord amb l’usuari i en funció de les seves necessitats i característiques, reforçant el component educatiu de la intervenció.

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Suara
Territorio: Cataluña
Lugar: Girona
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Grau en Educació Social finalitzat.
Carnet de conducir: Disposar de carnet de conduir.
Relación contractual:
Jornada: 22h/setm
Horario: Horari: de dilluns a dimecres de 9:30h a 14:30h i dijous de 17:00h a 23:00h
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:
Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Cruz Roja Española
Territorio: Canarias
Lugar: San Cristobal De La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Grado o Diplomatura en Trabajo Social.
Experiencia: Experiencia en la intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Relación contractual:
Relación contractual: Contrato de sustitución por sustitución de vacaciones. (julio-octubre)
Jornada: Jornada laboral 40 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes.
Más información:
Fuente: infojobs.net
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Per a un CRAE ubicat a Girona, de Fundació Resilis

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació Resilis
Territorio: Cataluña
Lugar: Girona
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
Formación complementaria: Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.
Experiencia: Experiència prèvia amb infància i joventut en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.
Idiomas: És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Carnet de conducir: Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
Relación contractual:
Relación contractual: Incorporació: Juliol 2024
Jornada: 1 vacant estable al 100% de la jornada
Horario: Divendres de 11:30h a 21:30h Dissabte de 10h a 22h Diumenge de 11h a 23h Dimarts REE de 9:30 a 12h 4 festiu a l'any (2 de nit i 2 de dia)
Más información:
Fuente: treballa.plataformaeducativa.org
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Per a un CRAE ubicat a Barcelona, de Fundació Resilis

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació Resilis
Territorio: Cataluña
Lugar: Barcelona
Plazo final: Desconocido
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura/Grau en Educació Social o habilitació (imprescindible).
Formación complementaria: Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i l'adolescència.
Experiencia: Experiència prèvia amb infància i joventut en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.
Idiomas: És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Carnet de conducir: Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
Relación contractual:
Jornada: 1 vacant temporal al 65% de la jornada
Horario: Horari lectiu: Dilluns 14:30-19:30 Dimarts de 13-17h i Dimecres de 13:30 a 19:30h Dissabte 8:00 a 11:00 i de 19:00 a 24:00 Horari no lectiu: De dilluns a dimecres de 15:00-21:00 Dissabte 8:00 a 11:00 i de 19:00 a 24:00
Más información:
Fuente: treballa.plataformaeducativa.org
Ver convocatoria

Educador/a Social

Descripción:

Vacant indefinida per al servei Aquí t’escoltem de Barcelona, de Fundació FASI

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Fundació FASI
Territorio: Cataluña
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura/Grau en Educació Social
Experiencia: Es valorarà que tinguis formació i experiència amb infància i família.
Relación contractual:
Relación contractual: Contracte indefinit
Horario: El horari serà els dilluns de 16.00 a 20.00h, dimarts de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h, dimecres a dijous de 10.00 a 14.00h i de 15.00 a 20.00h. i 15% de flexibilitat de la jornada laboral.
Más información:
Fuente: treballa.plataformaeducativa.org
Ver convocatoria

Convocatoria de 127 plazas de Educadores Sociales

Descripción:

Convocatoria en un único proceso de selección de plazas del cuerpo de diplomatura, escala de educación social, adscritas y no adscritas al ámbito funcional de ejecución penal, de la Generalitat de Catalunya

Tipo: Concurso meritos y Concurso oposición
Convoca: Generalitat de Catalunya
Territorio: Cataluña
Lugar: Catalunya
Plazo final: 11/07/2024
Estudios mínimos: Las personas que participen en este proceso de selección deben estar en posesión de la titulación universitaria oficial de grado o de diplomatura en educación social
Más información:
Fuente: portaldogc.gencat.cat
Observaciones:

Este proceso de selección incluye tanto las plazas adscritas al ámbito funcional de ejecución penal como las que no pertenecen a ese ámbito funcional.
Anuncio y bases de la convocatoria: Enlace

Ver convocatoria

Educadores Sociales

Descripción:

Educadores Sociales

Tipo: Oferta entidad privada
Convoca: Sistema Nacional de Empleo
Territorio: Canarias
Lugar: San Cristobal De La Laguna, Santa Cruz de Tenerife (
Plazo final: 23/06/2024
Requisitos:
Estudios mínimos: Diplomatura o Grado en Educación Social.
Experiencia: Experiencia de 1 año en atención a la infancia.
Carnet de conducir: Carnet de conducir.
Relación contractual:
Relación contractual: Contrato indefinido.
Horario: Turnos de mañana o tarde.
Más información:
Fuente: sistemanacionalempleo.es
Observaciones:

Datos de la oferta número: 052024005637
Información también en este otro enlace del Servicio Canario de Empleo. Poner la palabra Educador en la casilla del buscador Nombre de oferta

Ver convocatoria
Actualmente hay
239 convocatorias

Convocatorias de los Colegios Profesionales

Puedes consultar las convocatorias de empleo publicadas en los Colegios Profesionales

Ver convocatorias

Enviar convocatoria

Tanto si eres persona física o representas a una entidad interesada en enviar una convocatoria, puedes hacerlo rellenando un simple formulario.

Enviar convocatoria

Aviso

Si encuentras alguna oferta en cualquier publicación o web de Educador/a Social que por la titulación requerida, no puedan acceder Educadoras/es Sociales (Grado, Diplomatura, o Habilitación) o que incluyan otras titulaciones que no sean las propias de la Educación Social puedes ponerte en contacto con el Colegio Oficial o Profesional del territorio correspondiente en el siguiente ENLACE.