RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Unha chamada á inclusión da Educación Social no Sistema Educativo: I Congreso Internacional e III Xornadas de Educación Social e Escola. Ourense, 2016

Una llamada a la inclusión de la Educación social en el sistema educativo: I Congreso Internacional y III Congreso de Educación Social y Escolar. Ourense, 2016 (Original en gallego)
Artículo publicado en el nº 13 de Galeduso
Autoría: María Victoria Carrera-Fernández.
Página: 97.
20120.
Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia / Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)

Gallego: Neste artigo faise un achegamento á experiencia que supuxo a organización e desenvolvemento do I Congreso Internacional – III Xornadas de Educación Social e Escola que tivo lugar en Ourense en 2016. Para iso, en primeiro lugar, farei unha breve aproximación á necesidade urxente da inclusión da Educación Social no sistema educativo.

Castellano: En este artículo se hace un acercamiento a la experiencia de la organización y desarrollo del I Congreso Internacional – III Jornadas de Educación Social y Escolar que tuvieron en Ourense en 2016. Para ello, primero en cambio, haré un breve acercamiento a la necesidad necesidad urgente de incluir la Educación Social en el sistema educativo.

Buscar