RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Una mirada històrica de l’atenció de lo social fins l’actualitat i algunes intuïcions de futur

Artículo publicado en el nº 19 de la Revista RES, Revista de Educación Social.
Autor: Natalia Sequera Martin. Estudiant Grau d`Educació Social, Universitat de Barcelona.

La finalitat d’aquest article és fer un repàs a través de la trajectòria històrica de l’atenció de lo social, que ens condueixi fins a l’actualitat per tal de comprendre el moment històric en el qual ens trobem i intentar aproximar-nos, encara que interrogativament, sobre el futur possible d’una nova forma d’atenció de lo social. Per tractar aquests temes, l’article està estructurat en tres apartats; passat, fent una breu mirada a les diverses formes i figures que han desenvolupat al llarg de la història l’atenció de lo social, arribant al moment present, en el qual hi ha una anàlisi més extensa de la conjuntura político-social en la qual s’ubica actualment l’Educació Social, que finalment ens permetrà, fer una mirada al futur per tal d’exposar certes intuïcions i interrogants que interpel·len a la professió. En conclusió, es pretén conèixer la trajectòria de l’atenció de lo social amb l’objectiu de prendre consciència de la situació actual i futura que actualment s’està constituint.

Buscar