RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Reflexió i praxi de models d’aplicació de les TIC des de Nacions Unides en la cooperació internacional

Reflexión y praxis de modelos de aplicación de las TIC desde Naciones Unidas en la cooperación internacional (Original en catalán)
Artículo publicado en el nº 12 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
Autoría: Alexandra Haglund.
2008.
Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

Catalán: El treball que vull compartir a través d’aquest article consisteix en una anàlisi de com diverses experiències i models han servit, i són cada vegada més imprescindibles, al món de la cooperació internacional per al desenvolupament, creant oportunitats per a totes aquelles persones que habitualment no tenen accés a la informació, la formació i la capacitació per millorar les seves vides.

Castellano: El trabajo que quiero compartir a través de este artículo consiste en un análisis de cómo diversas experiencias y modelos han servido, y son cada vez más imprescindibles, en el mundo de la cooperación internacional para el desarrollo, creando oportunidades para todas aquellas personas que habitualmente no tienen acceso a la información, la formación y la capacitación para mejorar sus vidas.

Buscar