RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Postgrau Gestió de Museus i Patrimoni Cultural

Postgrau de la Universitat Internacional de Catalunya. UIC.

La gestió de museus, monuments i patrimoni cultural requereix per part dels professionals coneixements específics sobre la conservació, la documentació, l’exposició i la difusió de la col·lecció museística i del patrimoni cultural. Però, a més, és indispensable que el professional domini els processos de treball vinculats a la gestió cultural: l’administració de recursos financers, el disseny i la programació de projectes, les estratègies de màrqueting i comunicació i els aspectes vinculats a la normativa legal sobre museus, patrimoni i propietat intel·lectual.

Buscar