RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Polítiques d’igualtat de gènere a la gestió pública

Diploma d’Especialització/Diploma de Postgrau de la Universitat de Barcelona. UB.

Ser capaç d’aplicar canvis de diversa intensitat en la tasca quotidiana com a empleat públic des d’una perspectiva de gènere.

Buscar