RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Os Banco do Tempo: unha iniciativa pedagóxica e social para o Desenvolvemento Comunitario

I Premio TFG. eduso e Experiencias de Educación Social 2014, organizado por el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG)
Autora: Andrea Maroñas (Universidad de Santiago de Compostela -USAL-) 2014.
Página 10.

Buscar