RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Máster Universitario en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte

Máster de la Universidade de Santiago de Compostela. USC.

Este máster pretende dar resposta á crecente demanda de profesionais capacitados nas tarefas de estudo, investigación e xestión cultural vinculadas coa cidade histórica, a historia da arte, os museos, o mercado, o turismo e, en xeral, o patrimonio cultural de índole histórico-artística e arquitectónica.

Buscar