RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Máster Universitario en Xerontoloxía

Máster de la Universidade de Santiago de Compostela. USC.

Este máster ten como finalidade formar profesionais que respondan ás necesidades e demandas da sociedade actual no ámbito da atención ao avellentamento e dependencia poboacionais, tanto dende unha orientación académica como investigadora ou profesional.

Buscar