RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

Máster Universitario de la Universidade de Vigo. UVigo.

Convivir coa diversidade, e sobre todo aprender de e con ela, é un requisito necesario para o desenvolvemento harmónico das sociedades actuais. Este Master xurde da constatación de que nos ámbitos educativos esta presente esa diversidade.

Buscar