RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Máster Universitario en Igualdade, Xénero e Educación

Máster de la Universidade de Santiago de Compostela. USC.

Este máster ten como finalidade a formación de profesionais que poidan impulsar a implementación de accións favorecedoras da igualdade de xénero, a chamada perspectiva de xénero, en todas as esferas sociais, políticas, económicas e laborais, de acordo coa normativa.

Buscar