RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Máster Universitario en Dirección de Actividades Educativas na Natureza

Máster de la Universidade de Santiago de Compostela. USC.

Este título atende a unha demanda crecente na sociedade actual, que precisa persoas expertas e con formación intelectual vigorosa para atender as accións educativas que con cada vez maior expansión teñen lugar en contornos naturais, e que son promovidos tanto desde o ámbito da educación formal como non formal. Noutras universidades europeas e americanas estanse impartindo títulos de similar contido.

Buscar