RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Màster Universitari de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya. UVIC.

El màster es presenta com a una proposta professionalitzadora i de recerca construïda des de l’abordatge de les polítiques públiques i l’acció comunitària. Aquesta proposta formativa combina l’adquisició de coneixements teòrics i pràctics amb la participació de professorat acadèmic i professional i utilitza el treball de casos per fer una aproximació complexa i participativa a la realitat del territori.

Buscar