RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Universitari en Política, Gestió i Direcció d’Organitzacions Educatives

Màster Universitari Universitat de València. UV.

La capacitació del personal que intervé en la definició i el desenvolupament de polítiques educatives i en les diverses instàncies de gestió de les institucions educatives, exigeix una formació que faça possible la qualificació i la professionalització adequades per a la millora de la seua qualitat. És evident la demanda social, política i tècnica existent perquè els gestors del sistema educatiu, a més de cert lideratge en els seus entorns, disposen de coneixements, habilitats i tècniques dirigides a donar resposta a les situacions i desafiaments que aquelles funcions requereixen.

Buscar