RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Universitari en Gestió Cultural

Màster Universitari de la Universitat Internacional de Catalunya. UIC.

Posem èmfasi en les habilitats d’emprenedoria, lideratge i innovació, que són la clau per als gestors culturals del futur.

Buscar