RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Universitari en Ètica i Democràcia

Màster Universitari de la Universitat de València. UV.

L’Ètica i la Filosofia Política són dos dimensions de la Filosofia molt demandades per la societat. El màster “Ética i Democracia” intenta respondre a estes demandes, tractant a fons els grans temes de l’Ètica i la Política, amb especial referència a la democràcia, comptant per a això amb el bagatge dels filòsofs clàssics i contemporanis i amb altres fonts del saber, com la literatura i les ciències. El màster s’estructura en dos grans parts. La primera es referix als Fonaments de l’Ètica i la Política, i inclou tres blocs que tracten qüestions com les següents: democràcia, ciutadania, Estat i societat civil, multiculturalisme i interculturalitat, justícia global, cosmopolitisme, desenrotllament humà, solidaritat, drets humans, teoria feminista i religió. La segona part se centra en les Ètiques Aplicades a distintes esferes de la vida social: a l’educació moral en una societat pluralista i democràtica, a l’economia i l’empresa, als mitjans de comunicació, i a la ciència i la tecnologia, amb especial dedicació a la bioètica, la biopolítica i l’ètica ecològica.

Buscar