RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Universitari en Estudis Migratoris

Máster universitario de la Universitat Pompeu Fabra. UPF.

El programa de màster en Estudis Migratoris està dirigit a persones interessades en la migració i la governança de la diversitat que busquen una formació universitària de qualitat. Combina una base sòlida de coneixements conceptuals i aplicats, recerca metodològica i la utilització de diverses eines pròpies de la disciplina per a la realització d’estudis teòrics i empírics, de treballs de camp, d’estudis comparatius i d’anàlisis qualitatives i quantitatives.

Buscar