RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Universitari en Educació per a la Salut

Màster Universitari de la Universitat de Lleida. UDL.

L’educació per a la salut és una disciplina que es caracteritza per la diversitat de ciències, mitjans i mètodes que contribueixen, en major o menor mesura, al seu desenvolupament. Això es deu a la complexitat de factors de tipus individual (com la conducta, els coneixements o les actituds) i d’altres de tipus social (com els estils de vida, la cultura o l’educació) que coincideixen en les persones i que determinen la seua qualitat de vida, la seua salut i la seua felicitat.

Buscar