RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional

Màster Universitari de la Universitat de València. UV.

La situació mundial, més de 60 anys després de l’aprovació de la “Declaració de Drets Humans”, continua demostrant la necessitat d’aprofundir en la protecció i defensa d’aquests drets, un repte que, malgrat la seva antiguitat, mai ha deixat d’estar vigent.

Buscar