RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere

Màster Universitari de la Universitat de València. UV.

Formació multidisciplinària per a dotar de les competències i habilitats pràctiques i investigadores dels i les professionals en prevenció i eradicació de la violència contra la dona. És un Màster que es dirigix a tots els i les professionals que d’alguna manera desenvolupen o pretenen desenvolupar la seua activitat en l’àmbit de la problemàtica de la violència contra la dona, Juristes, trabajadores/as socials, sociólogos/as, i en general l’àrea de les ciències socials.

Buscar