RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Universitari en Atenció Sociosanitària a la Dependència

Màster Universitari de la Universitat de València. UV.

El progressiu increment de l’esperança de vida i l’envelliment poblacional han provocat un augment del nombre de persones majors en situació de dependència.

Buscar