RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Propi en Addicció al Joc: Fonaments Teòrics, Prevenció i Tractament Psicològic

Màster Propi de la Universitat de València. UV.

A més dels riscos ja esmentats del joc patològic, cal esmentar que existeixen molt pocs programes sobre la prevenció que es fonamenten científicament i es basen en l’evidència. D’altra banda, la prevenció de l’addicció al joc només s’aborda pel programa Ludens així com en el Diploma d’Expert: Addicció al Joc i Addiccions Comportamentals de la Facultat de Psicologia de la nostra Universitat. Per tot això, en tractar-se d’un tema que ha anat adquirint una rellevància cada vegada major, conjuminat a la demanda de professionals qualificats i dedicats a la prevenció de les addiccions, el Màster Propi en Addicció al joc s’ha convertit en una eina de formació de gran importància.

Buscar