RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Universitat de Girona. UdG.

Es tracta d’una formació amb vocació interuniversitària i interdisciplinària dirigida a professionals, investigadors i investigadores, i personal docent que treballen o aspiren a treballar en aquest sector.

Buscar