RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social

Màster de la Universitat de Lleida. UDL.

El màster en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social és un programa de formació innovador que té per objectiu formar a professionals en competències per a la gestió i avaluació de les intervencions psicològiques socials i educatives. L’interès d’aquesta acció formativa és, respondre a les necessitats del sector científic-professional de la intervenció psicosocioeducativa integrant els exercicis de l’operacionalització i l’avaluació dels resultats i de l’impacte dels projectes d’acció social.

Buscar