RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Universitat de Girona. UdG.

El màster s’enfoca des de la perspectiva de l’educació inclusiva, és a dir, entenent que tots els infants i joves tenen dret a tenir les mateixes oportunitats d’aprenentatge, independentment de quin sigui el seu context social i cultural o les seves habilitats o capacitats. Alhora, el programa formatiu del màster proporciona coneixements i estratègies per millorar l’atenció educativa als infants i joves amb necessitats educatives especials.

Buscar


Por Territorio


Andalucía (304)
Aragón (109)
Baleares (74)
Canarias (74)
Cantabria (53)
Castilla La Mancha (162)
Castilla y León (197)
Cataluña (265)
Ceuta (12)
Comunidad Valenciana (210)
Estado (887)
Extremadura (65)
Galicia (233)
Internacional (49)
La Rioja (35)
Madrid (109)
Melilla (4)
Navarra (119)
País Vasco (76)
Principado de Asturias (74)
Región de Murcia (218)