RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster en Addiccions

Máster de la Universitat de les Illes Balears. UIB.

Es tracta d’un màster que recopila les aportacions del Currículum Universal de Prevenció (UPC) i del Currículum Universal de Tractament (UTC) i que aporta una visió multidisciplinària, recorrent visions procedents de la farmacologia, el dret penal, aspectes ètics i tècniques de gestió de les drogodependències, entre altres. Amb aquesta proposta, de caràcter semipresencial, pretenem dotar de competències actualitzades als professionals de la salut, el treball social, la psicopedagogia i el món judicial, al mateix temps, permetre el desenvolupament de la seva vida laboral.

 

Buscar