RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster d’Estudis Avançats en Exclusió Social

Máster oficial de la Universitat de Barcelona. UB.

El màster pretén, d’una banda, formar investigadors capaços d’identificar, analitzar i proposar accions que impulsin els drets que atorga la societat del benestar des d’una visió globalitzadora i, de l’altra, capacitar experts en el disseny, avaluació i gestió de programes institucionals i equips professionals en l’àmbit de l’exclusió social.

Buscar