RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster d’Educació Interdisciplinària de les Arts

Máster oficial de la Universitat de Barcelona. UB.

L’objectiu principal és garantir l’adquisició dels coneixements, habilitats i actituds necessaris que permetin a l’estudiant aprofundir el coneixement i la valoració didàctica de les iniciatives, manifestacions o productes artístics que la societat posa al seu abast, per així exercir millor la funció de mediador cultural.

Buscar


Por Territorio


Andalucía (302)
Aragón (109)
Baleares (74)
Canarias (74)
Cantabria (53)
Castilla La Mancha (161)
Castilla y León (196)
Cataluña (265)
Ceuta (12)
Comunidad Valenciana (210)
Estado (887)
Extremadura (65)
Galicia (233)
Internacional (49)
La Rioja (35)
Madrid (109)
Melilla (4)
Navarra (119)
País Vasco (76)
Principado de Asturias (74)
Región de Murcia (218)