RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster d’Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Máster oficial de la Universitat de Barcelona. UB.

Aquest màster pretén donar resposta a la demanda creixent de la societat, cada vegada més conscienciada de la conservació i la gestió del medi natural, sobre un aprofitament més sostenible dels recursos naturals.

Buscar