RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster de Mediació en Conflictes

Máster oficial de la Universitat de Barcelona. UB.

La mediació sorgeix de la necessitat d’afrontar els conflictes personals, relacionals, estructurals i culturals dels àmbits públic i privat. La mediació transforma el conflicte des de la via pacífica i facilita l’entesa mútua social, jurídica i política. Com a sortida professional, la mediació és una realitat manifesta en els propers anys, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol i de la Unió Europea.

Buscar