RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Máster oficial de la Universitat de Barcelona. UB.

Els darrers anys, les polítiques culturals públiques i la revalorització social del patrimoni han comportat la creació o ampliació de nombroses institucions patrimonials i equipaments culturals que necessiten professionals capacitats per a les tasques de conservació, difusió i gestió del patrimoni. Aquest màster ofereix formació professional per treballar en museus, institucions patrimonials, organismes públics i empreses culturals, i preveu també les noves professions i perfils relacionats amb la gestió patrimonial.

Buscar