RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster de Formació Permanent en Mediació Penal

Màster Propi de la Universitat de València. UV.

Entre les matèries d’estudi del Màster Propi en Mediació Penal es troben les següents: mètodes alternatius de resolució de conflictes, justícia restaurativa, marc legal de la mediació penal, característiques de la mediació penal, fases de la mediació, figura del mediador, perspectiva penal de la víctima i la mediació al procés penal espanyol.

Buscar