RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció

Màster Propi de la Universitat de València. UV.

Parlar hui de família exigeix, almenys des de l’àmbit professional i acadèmic, entendre-la no sols com el nucli fonamental en el qual s’estructura la societat sinó com la matriu bàsica del procés de civilització, en la mesura en què es constitueix en l’espai protagonista del procés educatiu de la persona, en l’eix principal de la construcció social de les identitats i la formació d’un sistema de valors.

Buscar