RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Máster oficial de la Universitat de Barcelona. UB.

El màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política ofereix una formació específica, des de les perspectives de l’ètica, la política i la filosofia del dret, amb la finalitat de proporcionar a l’estudiant la capacitat de saber orientar i prendre decisions amb relació al desenvolupament dels drets humans i les polítiques democràtiques, els problemes de la convivència ciutadana en el context pluricultural actual, la subjectivitat i la identitat, i també els dilemes de la bioètica i de la biopolítica.

Buscar