RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Más allá de la globalización: nuevos escenarios para las políticas sociales

Mén enllà de la globalització: nous escenaris per a les polítiques socials (Original en catalán)
Más allá de la globalización: nuevos escenarios para las políticas sociales (Original en castellano)
Artículo publicado en el nº 43 Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa.
Autoría: MJordi Sabater, Anne-Margrethe Sonneland.
2009.

La nostra és una societat cada cop més global, però alhora més diversa. Els processos de canvi experimentats els darrers anys, no generen una realitat més uniforme, sinó més heterogenia. La globalització universalitza i concentra el poder; però alhora fragmenta i impulsa processos de descentralització i de conflictivitat territorial. L’article pretén realitzar una visió panorámica dels canvis i dels reptes fonamentals de la nostra societat actual. El pas a una societat post industrial i les transformacions dels ámbits laboral, familiar; demográfic i cultural són fonamentals per entendre les dificultats, la necessitat de reforma i l’emergència de noves polítiques socials.

Buscar