RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

L’educador/a social i la discapacitat: procés d’enfrontament, alteració i indigència

El educador / a social y la discapacidad: proceso de enfrentamiento, alteración e indigencia.
Artículo publicado en el nº 11 de la Revista Espai Social
Autoría: Jordi Planella y Oscar Martínez.
Página: 4.
2010
Revista editada por el Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (COEESCV)

Quan ens preguntem pels elements que configuren el títol del present article, rarament posem èmfasi en el professional (l’educador/a social). Sempre acabem incidint en la discapacitat i de forma més concreta en els subjectes que sustenten aquesta categoria. El nostre objectiu és revisar les formes relacionals de l’educador i la discapacitat i ho farem a partir de tres grans paràmetres: l’enfrontament, l’alteració i la indigència.

Castellano: Cuando nos preguntamos por los elementos que configuran el título del presente artículo, raramente ponemos énfasis en el profesional (el educador / a social). Siempre acabamos incidiendo en la discapacidad y de forma más concreta en los sujetos que sustentan esta categoría. Nuestro objetivo es revisar las formas relacionales del educador y la discapacidad y lo haremos a partir de tres grandes parámetros: el enfrentamiento, la alteración y la indigencia.

Buscar