RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

La renta básica universal, o cómo recuperar las lógicas de la educación social

La renda bàsica universal, o com recuperar les lògiques de l’educació social. Conversa amb Judit Font i Jordi Oliveras (Original en catalán)
Artículo publicado en el nº 24 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
2022.
Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

Catalán: La renda bàsica universal és una assignació monetària per a totes les persones, independentment de la seva situació o condició, amb l’objectiu de satisfer les necessitats materials considerades elementals de les persones. Aquest reportatge imagina l’escenari d’aplicar-la i els efectes que tindria en l’educació social.

Castellano: La renta básica universal es una asignación monetaria para todas las personas, independientemente de su situación o condición, con el objetivo de satisfacer las necesidades materiales consideradas como elementales de las personas. Este reportaje imagina el escenario de su aplicación y los efectos que tendría en la educación social.

Buscar