RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

La pràctica socioeducativa amb famílies en processos de pèrdua i recuperació de l’habitatge. La meva experiència a la Fundació Hàbitat3

La práctica socioeducativa con familias en procesos de pérdida y recuperación de la vivienda. Mi experiencia en la Fundación Hàbitat3 (Original en catalán)
Artículo publicado en el nº 18 de la Revista QES – Quaderns d’Educació Social
Autoría: Carla Roche Roca.
2016.
Revista editada por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya / Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

Catalán: Aquesta és una reflexió sobre l’acció socioeducativa que es porta a terme amb les famílies provinents de la Mesa d’Emergències de l’Ajuntament de Barcelona, des de l’Àrea Social de la Fundació Hàbitat3, entitat d’iniciativa privada sense ànim de lucre promoguda per la Taula del Tercer Sector de Catalunya.

Castellano: Esta es una reflexión sobre la acción socioeducativa que se lleva a cabo con las familias provenientes de la Mesa de Emergencias del Ayuntamiento de Barcelona, desde el Área Social de la Fundación Hàbitat3, entidad de iniciativa privada sin ánimo de lucro promovida por la Mesa del Tercer Sector de Cataluña.

Buscar