RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

La política de les dones

Màster de la Universitat de Barcelona. UB.

Adquirir coneixements sobre el saber, mètodes de recerca i política de les dones des de la pràctica i pensament de la diferència sexual mitjançant matèries com ara la filosofia, la pedagogia, la teoria feminista, el dret, la política, l’art, la història, la poesia, la psicologia, la teologia, la història de l’art, l’escriptura o la mística.

Buscar