RECURSOS.

Documentos, enlaces y recursos de interés relacionados con la Educación Social

Intervenció en atenció precoç: primera infància i família

Diploma d’Especialització/Diploma de Postgrau de la Universitat de Barcelona. UB.

Capacitar-se com a professional per a la intervenció en atenció precoç.

Buscar